ProCert

Wij zijn aangesloten bij ProCert


Als medisch pedicure kun je jezelf registeren in het Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP). Als je daar als pedicure geregistreerd staat dan voldoe je aan de onderstaande kwaliteitsnormen.

Het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu.

Het naleven van de door de branche ontwikkelde evidence based richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische aandoeningen.

Het behalen van accreditatie punten door het volgen van bij- en nascholingen.


Ook mijn medisch pedicure praktijk is aangesloten bij ProCert. Hierdoor kan ik contracten afsluiten met podotherapeuten. De podotherapeut screent mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes of reuma. De podotherapeut zal bepalen of u in aanmerking komt voor vergoeding van behandeling(en) bij een medisch pedicure.